Мирзо Улуғбек расадхонаси ва музейи

Мирзо Улуғбек расадхонаси ва музейи

Мирзо Улуғбек расадхонаси ва музейи

Мирзо Улуғбек томонидан XV аср Кўҳак тепалигида расадхона қурилган. Самарқанддаги Мирзо Улуғбек шахси билан боғлиқ музей 1964 йилда ташкил этилган.

UZBEKISTAN WEATHER