Seyahat blogu
Seyahat blogu

Seyahat blogu (6)

Mirza Uluğbek Gözlemevi ve Müzesi

Mirza Uluğbek tarafındanXV.yüzyılda Köhek tepesinde gözlemevi faaliyete başlatıldı. Semerkand’daki Mirza Uluğbek adını taşıyan müze 1964 yılında faaliyete açıldı.

Afrasiyab – Semerkand şehir tarihi müzesi

Müze, Afrasiyab mevziinde 1970 yılında kurulmuştur.Müzede Soğd’un M.Ö. VIII-VII.yüzyıllardan miladın VII-VIII.yüzyıllarına kadar olan tarihinden izler bulunmaktadır.

İmamı Maturudi Ziyaretgâhı

Written by on 31/03/2018

İmamı Maturudi Ziyaretgâhı

Ziyaretgâh2000 yılında Çakerdize mezarlığında kelam ilminin Muturudiye akımını başlatan Muhammed b.Mahmud el-Hanefi el-Maturudi için inşa edilmiştir.

İmam el-Buhari Ziyaretgâhı

Written by on 31/03/2018

İmam el-Buhari Ziyaretgâhı

Ziyaretgâh, muhaddisler sultanı, Cemi’ es-Sahih, El-Edep el-Müfred eserlerinin yazarı Ebu Abdullah Muhammed b.İsmail el-Buhari rahmetullahi aleyh için yapılmıştır. Ziyaretgâh, Semerkand vilayetinin Hartang köyünde bulunmaktadır,XVI.yüzyıla aittir.

Registan Meydanı

Written by on 31/03/2018

Registan Meydanı

Registan Meydanı Uluğbek (XV.yüzyıl), Şirdar ve Tilla-kârı (XVII.yüzyıl) medreselerinden oluşur. Meydan, UNESCO’nun dünya anıtları listesine alınmıştır.

Guri Amir Anıtı

Written by on 31/03/2018

Guri Amir Anıtı

XIV.yüzyılda Amir Timur tarafından yaptırıldı. Anıtta Amir Timur, Mirza Uluğbek, Mir Seyid Bereke, Muhammed Sultan ve diğer Timurluların mezarları bulunmaktadır.

UZBEKISTAN WEATHER