Taşkent

TAŞKENT

Taşkent, Özbekistan Cumhuriyeti’nin başkentidir. Toprağı ve nüfus sayısına göre Orta Asya’daki en büyük şehirdir. 2200 yılı aşkın tarihi bulunmaktadır. Orta Çağlarda Çaç, Şaş, Şaşkent, Binket adlarını taşımıştır. VII.yüzyılda Arap Müslümanlarınfethinden sonra Medinet eş-Şaş olarak anılmaya başlandı.

Taşkent’te İslam temeddünü eseri olan cami, medrese, tarihî ve dinî ziyaret yerleri korunmuştur. Bu anıtlar eski halini korumakla birlikte günümüzde de halka hizmet sunmaktadır.

Bu toprakta Hoca Ahrar Velî, Şeyh Ömer Bağıstanî, Ebu Bekir Kaffal Şaşî, Ebu Süleyman Benaketî, Hafız Köhekî gibi büyük bilginler yaşadılar ve faaliyetlerini gerçekleştirdiler.

2007 yılında İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) tarafından İslam Kültürü Başkenti olarak ilan edildi.

 

UZBEKISTAN WEATHER