Semerkand

Semerkand şehri

“Yeryüzünün saykalı” olarak bilinen köhne Semerkand M.Ö. VIII.yüzyılda kuruldu. 2700 senelik tarihi ile dünyanın en eski şehirlerinden biridir. Kaynaklarda Semeriye, Marakanda, Semizkent gibi isimlerle anılır.

Semerkand’da İslam uygarlığına büyük katkı sağlayan allamelerin adlarını taşıyan ziyaret yerleri ve camiler günümüze kadar eski güzelliğini korumuştur. Şehir, Kusam b.Abbas (r.a.) gibi sahabe, İmam Buharî, İmam Maturudî, Mahdumi Âzam, Hoca Ahrar Velî, Mir Seyyid Bereke, Ebu Leys Semerkandî gibi allameler, Amir Timur, Mirza Uluğbek gibi büyük devlet adamlarının adlarıyla nam kazanmıştır. Maveraunnehir’de Kuteybe b.Muslim tarafından yaptırılan ilk camilerden biri, Semerkand’daki Hazreti Hızır camisidir.

Semerkand, BM dünya seyyahlık kurumu tarafından “dünyanın mutlaka gidip görülmesi gereken elli şehri” listesine alınmıştır.

 

UZBEKISTAN WEATHER