Buhara

Buhara

 Buhara-i Şerif, İslam dünyasının en ünlü ve en eski şehirlerinden biridir. Orta Çağ’a ait Arapça kaynaklarda el-Medine es-Sufriyye (Bakır Şehir), Medinet et-Tüccar (Tüccarlar Şehri), Fahire (Şerefli Şehir) gibi adlarla anılır. 709 yılında fethedilir. IX-X.yüzyıllarda Samanîler’in başkenti olur ve Kubbetul İslam, yani İslam’ın Kubbesi sıfatını alır. 

Büyük İpek Yolu’nun kavşağında yerleşmiştir. Buhara’da 100’den fazla büyük tarihî mimariler bulunmaktadır. Buhara Kalesi, Minare-i Kelan, Mir Arap Medresesi, Çar Minar gibi birçok islami anıtlar bunların bazılarıdır.

         Ebu Hafs Kebir Buharî, İmam Buharî, İbni Sina, Narşehî, Ebduhalik Gijduvanî, Hoca Muhammed Arif, Hoca Muhammed İncir Fağnevî, Hoca Ali Ramitanî, Hoca Muhammed Babayi Semasî, Seyyid Mir Kulal, Bahaeddin Nakşibend, Seyfiddin Baherzî gibi allamelerin yaşadıkları ve faaliyetlerini gerçekleştirdikleri topraktır.

UZBEKISTAN WEATHER