Özbekistan

Harezm

         Özbekistan Cumhuriyeti’ne bağlı bir vilayet. Merkezi, Ürgenç şehri. Harezm, M.Ö. VII.yüzyılda Amuderya’nın (eski adı Ceyhun) aşağı kesimindeşehircilik ve devletçiliğin meydana çıktığı bölgedir. Büyük İpek Yolu’nun kuzey hattında yerleşmiştir.

         VIII.yüzyılda İslam’ı kabul eden Harezmliler İslam kültürünün Kuzey Kafkasya, Volga kıyıları ve Altın Ordu’da ikamet eden halklar arasında yayılmasında büyük çaba harcadılar.

         Bu topraklarda XI.yüzyılda Harezmşah Ma’mun tarafından Ürgenç’te Dar ul-Hikme ve Maarıf, yani Harezm Ma’mun Akademisi kuruldu.

         Harezm’de Mahmud Zamehşerî, Muhammed Harezmî, Ebu Reyhan Birunî, Necmiddin Kübra, Pehlivan Mahmud gibi dünya uygarlığına katkı sağlayan allameler yaşadılar. Moğollar baskınına göğüs geren Harezmşah Celaleddin Manguberdi gibi vatansever komutanların da yurdudur Harezm.

         Harezm’de İçen Kale’ye ait dünya ve İslam kültürünün54 isimde tarihî ve mimari anıtı bulunmaktadır.

UZBEKISTAN WEATHER